Wanneer vindt de opname plaats?

Over de wel of niet geheime opname zijn veel vragen en verschillende inzichten. Komt Christus terug naar deze aarde, gaan we naar de hemel,  en wanneer zal dat zijn?

Pastor Doug Batchelor geeft hierop in deze presentatie anwoorden.