Nieuw boek: De toekomst van Israël in profetisch perspectief

Door de eeuwen heen heeft Israël een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis en ook in de christelijke theologie.

Israël heeft vele ups-and-downs van grote zegeningen en grote nood en herhaalde tegenslagen ervaren. Ze werden in gevangenschap meegenomen om de les te leren van het vertrouwen op de God van hun vaderen, en de Here God is zeer genadig voor hen geweest door hen weer terug te brengen in het Beloofde Land.
Israël is betrokken geweest bij heel veel oorlogen. Toch heeft God dikwijls voor hen gevochten en zij hebben machtige natiën overwonnen.
In verschillende perioden van hun geschiedenis is Israël welvarend, sterk en machtig geweest; een natie gevreesd door de omringende volkeren. God koos Israël als Zijn speciaal uitverkoren volk en Hij heeft allerlei machtige en wonderbaarlijke daden gedaan voor Zijn volk. Hij heeft hun veel grootse beloften gegeven, waarvan de vervulling echter wel op voorwaarde van gehoorzaamheid berustte.
Over het algemeen is het verslag van de geschiedenis van Israël nogal triest geweest, met oordelen en straffen. Vaak werden ze geregeerd door andere naties. Maar toch heeft Israël het tot op de dag van vandaag overleefd.
Israël’s toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israël’s herstel in het beloofde land?

Pastor Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een prachtig, consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is verrassend. Voor allen die Gods Woord waarderen, is dit boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.

Dit boek is te bestellen via https://corona-bijbel.nl

Lees hier meer over gezondheid

Gezondheid video’s

8 gezondheidsprincipes Bekijk de volgende korte video’s om te weten wat u zelf kunt doen voor een optimale gezondheid! Voeding gerelateerde ziektes komen steeds vaker voor: van glutenintolerantie tot melkallergie, van diabetes tot aderverkalking. We weten allemaal dat voeding onze gezondheid beïnvloedt. Ons lichaam wordt opgebouwd en afgebroken door wat wij naar binnen werken. Maar wat is precies gezonde voeding? De simpele basisprincipes, en meer, vind je hier. Het originele dieet bestond uit fruit, groenten, granen, en noten.

Gezondheid

Bekijk hier de brochure over het New Start programma Boeken en artikelen over gezondheid kunt u vinden op bijbelwijzer.nl             Boeken en diverse artikelen over gezondheid kunt u vinden op  http://bijbelwijzer.nl  

Lees hier alles over de staat van de doden

Opstanding uit de dood

Korte video’s waarbij ingegaan wordt op de opstanding na de dood en de betekenis van de dood, door David Jan Groot. Meer interessante onderwerpen over de Bijbel kunt u vinden…

Is er hoop na de dood?

Bekijk hier de video De vroegtijdige dood van Michael Jackson op 25 juni 2009 schokte de wereld. Tijdens de uitvaartdienst op 7 juli in het Staples Center in Los Angeles…

Wat gebeurt er als je sterft?

Er zijn zovele onbeantwoorde vragen betreffende de dood. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer iemand sterft? Is het de hemel? Of de hel? Of houdt alles op en blijft er niets…

Ebook Dood en opstanding, hemel en hel

Een interessant boek voor deze tijd, waarbij veel mensen op zoek zijn naar antwoorden over dood, opstanding, hemel en hel en zich vaak laten leiden door spirituele ervaringen en via…

Als het je tijd is, wat dan ?

Waar ook ter wereld, het leven heeft een begin en een einde. We kunnen de verschijnselen van leven en dood waarnemen, maar beide zijn en blijven in diepste wezen een…

Is mijn ziel onsterfelijk?

De leer van de “onsterfelijke ziel” is in de Bijbel niet te vinden In de Bijbel wordt het woord onsterfelijk maar één keer gebruikt. Het woord onsterfelijkheid wordt vijf keer…

Het vuur van de Hel… wat zegt de bijbel?

Het Vuur van de hel: een verdraaide waarheid rechtgezet Op dit soort vragen is een grondig Bijbels antwoord nodig. De meningsverschillen rond dit onderwerp mogen ons niet afschrikken. We moeten…

Dodelijke misleiding

Bestaan geesten echt? Veel mensen proberen geestesverschijningen te verklaren, door ze volledig toe te schrijven aan bedrog en goocheltrucs door het medium. Het is waar, dat allerlei trucages worden uitgegeven…

De geschiedenis van de dood

De Eerste Grote Misleiding in de Geschiedenis De slang sprak: “U zult zeker niet sterven” Direct in het begin van de geschiedenis van de mensheid, begon de satan met zijn…

Wat Jezus leerde over de dood

Lazarus van Bethanië (Johannes 11) Lazarus van Bethanië was een van de standvastigste discipelen van Christus. Zijn geloof was vanaf zijn eerste ontmoeting met Jezus sterk. Hij had een diepe…

Wat zegt de Bijbel over de dood?

1. Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de…

meer onderwerpen over de dood

Op de site ‘Er staat geschreven’ kunt  u meer informatie vinden over het onderwerp de dood. Een overzicht van alle onderwerpen over de dood is als pdf file te downloaden….

Mythes over de hel

De hel! Het is een heet hangijzer voor mensen, die er tenminste over nadenken. Maar de meesten doen dat niet. De morele mislukkingen van beroemdheden, voetbalwedstrijden en wat er in…

Kunnen doden spreken?

Bent u een auto of een computer? “Dat is flauw,” zegt u. “Geen van beide. Ik ben een mens.” Zeker, maar laten wij toch eens verder op de vraag ingaan….

Lees hier alles over de eindtijd en de wederkomst

Geschiedkundig panorama

Een helder en uitvoerig verslag over de toekomstverwachting, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: Welke macht is de kleine hoorn uit Daniël 8:8,9, is dit het heidens en geestelijk…

Wanneer vindt de opname plaats?

Over de wel of niet geheime opname zijn veel vragen en verschillende inzichten. Komt Christus terug naar deze aarde, gaan we naar de hemel,  en wanneer zal dat zijn? Pastor…

Het beste moet nog komen

Het nieuwe Jeruzalem Deze powerpoint presentatie laat zien wat ons te wachten staat na de wederkomst van Jezus. klik op het plaatje om de pp te starten.

Tekenen die je niet kunt negeren

De wederkomst van Jezus Powerpointpresentatie De Bijbel vertelt niet alleen over de toekomst. Ze leert ons ook zien wanneer de voorspelling nabij is. Ze helpt ons: De toekomst onbevreesd tegemoet…

Verwachtingen van christenen in de eindtijd

Verwachtingen van christenen in de eindtijd (klik op het plaatje om de video te bekijken) De meeste christenen kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde waar geen ellende en…

De wederkomst van Christus

DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWEN Eén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met…

Lees hier alles over de sabbat en de wet

vraag en antwoord over de sabbat

Moeten we de zondag niet houden ter ere van de opstanding? Het is waar, dat Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week. Maar in de Bijbel is…

Christenen en de sabbat als rustdag

Voor de meeste christenen is zondag de rustdag. Toch zijn er wereldwijd miljoenen gelovigen die niet de zondag maar de sabbat als rustdag houden. En hun aantal groeit met duizenden…

Waarom op zaterdag naar de kerk?

Op zaterdag naar de kerk? Is dat niet op de “verkeerde” dag? Dit is de reactie van velen die de traditionele zondag als rustdag vanzelfsprekend vinden. Gods Woord Omdat de…

De sabbat in de profetieën

Terug naar de Sabbat Inleiding Bijna de hele christelijke wereld eerbiedigt de zondag. Wist God, dat deze poging om Zijn heilige Sabbat te veranderen zou plaatsvinden?       “ Woorden tegen…

Sabbat en de feesten

Terug naar de Sabbat Feestdagen en Sabbat | Zijn ze nog steeds nodig? Hoeveel geboden zijn vervat in de Tien Geboden? Klinkt dat als een domme vraag? Bedenk dan, dat…

Sabbat is een heilige dag

Terug naar de Sabbat Houdt de Sabbat speciaal– 12 Bijbelse gedachten 1. De Sabbat is een dag om ons scheppend werken, ons werken met de schepping, te onderbreken. We nemen…

Doel van de Sabbat

Terug naar de Sabbat “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte Hij…

De geschiedenis van de sabbat

Terug naar de Sabbat Aangeprezen door de rust en de zegen van de Schepper, werd de Sabbat door Adam, tijdens zijn periode van onschuld, in de heilige Hof van Eden…

Welke dag is de sabbat?

Terug naar de Sabbat Hoe weet ik of de Zaterdag wel de échte sabbat is? “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte…

De wet aan het kruis genageld?

De wet aan het kruis genageld? — Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet is vervuld…

Nieuwe serie: Bijbelse profetieeën onthuld

De chaos in de wereld wordt steeds groter, er is veel politieke verwarring, een wereldwijde pandemie doet de ronde. Steeds meer mensen hebben vragen over wat er aan de hand is en wat er nog gaat komen.  AWR (The Adventist World Radio) start vanaf zaterdag 13 maart de 14-delige, Nederlands ondertitelde serie: ‘Bijbelse Profetieën Onthuld ’.
Veertien achtereen volgende weken wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Waarin de vragen die belangrijk zijn voor deze tijd, en over hoe we hoop kunnen hebben voor de toekomst, worden behandeld. 

Ga naar de pagina voor meer informatie en om alle afleveringen te bekijken.

Geschiedkundig panorama

Een helder en uitvoerig verslag over de toekomstverwachting, waarbij de volgende onderwerpen uitgelegd worden:

Welke macht is de kleine hoorn uit Daniël 8:8,9, is dit het heidens en geestelijk Rome,  of is het de heerschappij van Antiochus Epiphanes?
De Hemelse tempel;
Het Hemels gericht;
Onwaarachtige eredienst;
Antiochus Epiphanes;
Grote Verzoendag;
Volledig herstel;
Geheime opname?
Verschillende bestemming?

Er is slecht één weg van behoud en er is geen sprake van herkansing.

download hier het boekje van 36 bladzijde

Toekomstperspectief

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

De droom van koning Nebukadnessar (ca. 600 jaar voor Christus), laat ons een hoopvolle toekomst zien. Misschien denk je… So what? Wat heeft een droom van een allang overleden koning mij te zeggen?

Het bijzondere van deze droom is dat door de eeuwen heen, tot nu toe zo’n 90% ervan al is uitgekomen. De geschiedenisboeken en archeologische vondsten bevestigen dat deze droom niet zomaar een droom was. De laatste 10% van de droom gaat over het hier en nu en over wat ons nog te wachten staat…

We leven in een wereld vol geweld, natuurrampen, oorlogen en heel recent de wereldwijde Corona-epidemie met alle gevolgen van dien. Velen vragen zich af: is er nog een toekomst? Ondanks dat er een einde aan het bestaan van deze wereld zal komen is het antwoord volmondig: jazeker!

God geeft uitzicht op een veelbelovende toekomst.
Door dit droombeeld aan Nebukadnessar, dat ook voor ons actueel is, tilt God als het ware een gordijn op naar de toekomst om Zijn plan aan ons bekend te maken.

In dit artikel vind je de uitleg en betekenis van de droom met steekhoudende historische feiten. Hiermee worden Bijbelse bakens aangereikt die je vertrouwen in de Schepper van hemel en aarde zullen vergroten.

Lees hier het artikel