Kleine horen, groot probleem

Wat is de betekenis van de ‘kleine horen’  in het boek Daniël?

Voor rooms-katholieke gelovigen is hier geen sprake van een probleem. Tegenwoordig ook niet meer voor de meeste Protestanten. Want voor hen is koning Antiochus IV Epiphanes (175-164 v. Chr.) ‘de kleine horen’ uit Daniël 7.

Protestanten hebben eeuwenlang de kleine horen geïnterpreteerd als het pausdom. Maar dat is nu zo goed als verleden tijd. Vrijwel alle protestantse Bijbelverklaarders zijn tegenwoordig aanhangers van het zogenaamde preterisme. Volgens deze uitleg is nu de Grieks-Hellenistische koning Antiochus IV Epiphanes  de kleine horen.

Een wereld van verschil

Als Antiochus de kleine horen is, hebben we het over een vorst van meer dan 2000 jaar geleden.
Als het pausdom de kleine horen is dan is deze nog steeds onder ons, met alle implicaties van dien.

Wat moeten we hiermee?

Als christenen mogen we zeker geen nieuwe inzichten schuwen. Het is geen optie om ‘koppig’ bij een bekend standpunt te blijven als er inderdaad een nieuwe en betere uitleg voorhanden zou zijn. Máár deze moet wél in overeenstemming zijn met heel de Schrift.

Essay: “Kleine horen – Groot probleem?”

Voor wie bereid is zich in deze uiterst belangrijke materie te verdiepen, is een beknopte studie beschikbaar, getiteld “Kleine horen – Groot probleem?”

Download hier het essay