Deel 1 : Inleiding – Goed nieuws

Bron: Stichting Bijbelwijzer

Bestaat God? Als God liefde is waarom is er dan zoveel ellende in deze wereld, waarom laat Hij dit allemaal toe, of waarom grijpt Hij niet in? Was God er alleen in het verleden toen Hij grote wonderen deed op aarde? Waar is God?

Ken jij iemand die niet blij is met goed nieuws? Wil elk mens niet gelukkig leven? Wie kan er zonder liefde en vrede in zijn of haar leven? Wie hoopt er niet op een goede toekomst, goede gezondheid etc? Verlangen we niet allemaal naar deze zaken? Zo was het leven oorspronkelijk ingesteld. De realiteit is echter helaas anders geworden. De Schepper van al het leven wil ieder mens terugbrengen naar de oorspronkelijke situatie. Wie zou hiervoor niet willen kiezen? Daar gaat deze studie en het evangelie over.

Onder het kopje inleiding staan vragen aan het adres van God. En dat is niet verkeerd, want heeft ieder mens geen vragen over deze tijd, het verleden en de toekomst? Zeker in de tijd waarin wij leven lijkt eigenlijk niets meer zeker of vanzelfsprekend. In deze serie korte Bijbelstudies zullen we op deze onderwerpen ingaan en proberen antwoorden te vinden. Omdat het vragen zijn aan het adres van God zullen we dan ook in de eerste plaats de antwoorden die Hij geeft in de bijbel onder de loep nemen. Omdat God gebeurtenissen van tevoren bekend maakt kunnen wij Zijn Woord toetsen om onze twijfel weg te nemen. Immers Hij zegt: Mijn Woord is de waarheid.

Jes. 45:23 (NBG) “Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.”
Amos 3:7 “Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.”

meer delen kunt u vinden in het zijmenu: Misleiding vanaf het paradijs tot heden

Geplaatst in Misleiding vanaf het paradijs tot heden.