Geschiedkundig panorama

Een helder en uitvoerig verslag over de toekomstverwachting, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

Welke macht is de kleine hoorn uit Daniël 8:8,9, is dit het heidens en geestelijk Rome,  of is het de heerschappij van Antiochus Epiphanes?
De Hemelse tempel;
Het Hemels gericht;
Onwaarachtige eredienst;
Antiochus Epiphanes;
Grote Verzoendag;
Volledig herstel;
Geheime opname?
Verschillende bestemming?

Er is slecht één weg van behoud en er is geen sprake van herkansing.

Download hier het boekje   geschreven door Jan Voerman, uitgegeven in 2005