Deel 6: Bestaat God?

Een eerlijk antwoord vraagt om een eerlijk onderzoek voordat je tot een conclusie komt. Dat willen we in deze studie doen. Niemand kan bewijzen dat God bestaat, Hij maakt zichzelf bekend als Schepper van hemel en aarde. Het komt aan op geloof, vertrouwen, aannemen. Wie aan God wil twijfelen kan altijd wel iets vinden. Maar er bestaan zoveel aanwijzingen dat God bestaat, dat schepping veel aannemelijker is dan te geloven dat alles een product van toeval is. Bovendien heeft God beloofd dat wanneer je Hem ernstig zoekt, je Hem zult vinden.

Hebr. 11: 6 (NBV) “Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond.”

Deut. 4:29 (HSV) “Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.”

Met andere woorden: God zal zichzelf openbaren. Een beter bewijs kun je niet vinden. Het is een persoonlijke ervaring die je niet aan een ander kunt bewijzen. We zullen hier niet verder ingaan op het vraagstuk Schepping-Evolutie want daar is genoeg over te vinden. In deze studie zal de nadruk liggen op profetie, gebeurtenissen die God voorzegd heeft en waarvan de geschiedenis bewijst dat ze op waarheid berusten. Als je deze serie Bijbelstudies aandachtig bestudeert, zonder vooroordeel, zal geloof en vertrouwen in de Schepper alleen maar kunnen toenemen. Het bewijst des te meer dat we een God hebben die niet slaapt, maar de gehele menselijke geschiedenis overziet en binnenkort in ons bestaan op deze aarde zal ingrijpen.

Vraag: Hoeveel mensen ken jij die je 100% kunt vertrouwen? Waaruit blijkt dat je iemand volkomen kunt vertrouwen? Kun je God 100% vertrouwen?

Geplaatst in Misleiding vanaf het paradijs tot heden.