Deel 12: Waarom laat God ellende toe?

Jij gaat naar een restaurant om te gaan eten en je krijgt een menukaart voor je neus met allemaal heerlijke gerechten en jij kiest voor een menu met allerlei exotische groenten, wat verwacht je dan? Dat je krijgt waarvoor je gekozen hebt. De ober komt terug en zet je een bord met stamppot voor je neus, wat zeg je dan?

Ober dat heb ik niet besteld, daar heb ik niet voor gekozen en je wijst op de menukaart. De ober knikt begrijpelijk en zegt, er is maar één soort maaltijd. Voel jij je niet bedrogen? Je geloofde en vertrouwde dat je opgediend zou krijgen voor hetgeen je gekozen had. Je verwachtte dat je keuze gevolgen zou hebben. Anders is er toch geen sprake van een vrije keuze?

God geeft of laat toe waarvoor je gekozen hebt. Dat is eerlijk. Hij geeft van tevoren aan wat voor gevolgen onze keuzes zullen hebben. Maar geloven wij dat? Hij houdt ons de keuze tussen een eeuwig gelukkig leven voor en de dood. Is het niet zo dat we dikwijls een groot probleem hebben om volledig op Zijn woord te vertrouwen of te geloven?

De geschiedenis van onze aarde met alles wat we meemaken levert het bewijs dat God inderdaad gelijk had en heeft in hetgeen Hij voorzegd had over de gevolgen van het kwaad. (Jes. 14:16)

Vraag: Wat is jouw reactie als verteld wordt dat God schuldig is aan de ellende op aarde?

Geplaatst in Misleiding vanaf het paradijs tot heden.