De Drie Engelenboodschap – Walter Veith

Bekijk hier de eerste delen van de serie 'De Drie Engelenboodschap, door Walter Veith met prachtige beelden gefilmd door Henry Stober in IJsland.

De video 's zijn vertaald door Lightchanneltv en meer delen zijn op hun youtube kanaal te vinden. Lightchanneltv

De Drie Engelen Boodschap deel 1

Wij leven in een tijd van grote uitdagingen. Er voltrekken zich gebeurtenissen voor ons die in de nabije toekomst alles van ons zullen vergen. Zijn wij klaar om aan deze eisen te voldoen?

Wat zag Johannes 2000 jaar geleden in dat ongelooflijke visioen op het Griekse eiland Patmos? Is het nog steeds relevant voor onze tijd? Gaat het ook over u en over mij?

Om daar achter te komen, gaat Prof. Walter Veith in detail. Recht in het Woord van God en begint een diepgaande studie van het 13e en 14e hoofdstuk van Openbaring. Het gaat over niets minder dan het eeuwige evangelie! Verschillende denominaties zijn duidelijk een andere weg ingeslagen, want dit is besloten in een gemeenschappelijk verbond. Een fatale weg - naar een duistere toekomst?

De Drie Engelen Boodschap – deel 2

Opnieuw keert Prof. Veith terug naar Patmos. Naar het visioen van Johannes. Bekende namen van bijbelse schrijvers en hun machtige verhalen worden geschetst en in een hedendaags begrip gebracht. Het gaat over beesten, koninkrijken en hun ondergang. Het gaat over de geschiedenis van de wereldrijken en hun profetische betekenis tot in onze tijd. Prof. Walter Veith kijkt opnieuw naar het zo belangrijke en fundamentele onderwerp van gerechtigheid en verklaart met bijkomende aspecten de noodzaak van het aanvaarden van Christus' verdiensten.

Luister naar Walter Veith's uitleg van een spannende, bijbelse reis door het kerksysteem van de afgelopen 1500 jaar en het tragische verhaal van een samenkomen van religieuze systemen met een fatale afloop. En het draait werkelijk allemaal om één woord! Het is essentieel om de basis van het ondoorgrondelijke verlossingsplan te begrijpen - nee; niet door menselijk toedoen, niet door edicten en ingewikkelde doctrine, maar door ... alleen. Wat heeft God werkelijk voor mij gedaan? Is er echt een uitweg uit de cyclus van verval? Aflevering 2 gaat over de kern van gerechtigheid.

De Drie Engelen Boodschap – deel 3

In deze studie gaat Prof. Veith rechtstreeks naar de kern van de Boodschap van de Eerste Engel. Wat is het karakter van deze God die alles in het bestaan riep? Waarom is het geloofwaardig en overtuigend om te vertrouwen op een scheppingsmodel van zes dagen? Maar hoe reageert de buitenwereld op dit model? Vanwaar deze spanning? Maar dit is niet het einde: Walter Veith neemt zijn toehoorders mee naar de diepten van Openbaring 14 en 18: Ga uit haar, mijn volk!

Deze belangrijke en beslissende oproep is vandaag relevanter dan ooit tevoren. Maar een bekend systeem belemmert veel mensen in waar discipelschap door misleiding, door grootspraak en opschepperij. Door aanmatigendheid en valse leer. Door traditie en verleiding. Deel drie van deze serie van vijf is de hoeksteen voor de beslissing. De tijd die voor ons ligt en die al is begonnen, vraagt om een beslissing, meer dan dat: het vraagt om een dringend noodzakelijke kennis van de tegenstander, zijn strategieën en vooral van de waarheid. En deze waarheid kan alleen rechtstreeks in Gods Woord gevonden worden.