De Adventkerk en de Oecumene

In sommige gemeentes van de ZDA kerk in Nederland,  ontstaat onenigheid over (intensieve) contacten met de Raad van Kerken.

Het begrip ‘oecumene’ is niet altijd voor iedereen precies hetzelfde.
In dit document staat een korte beschrijving  van wat de Rooms-katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken daaronder verstaan, en hoe ze zich tot de oecumene verhouden.

Ook wordt aandacht besteed aan de visie van de Adventkerk op ‘de oecumenische beweging’ en de vorm van ‘oecumene’ die de Adventkerk voor ogen staat.

Het document bevat alleen feitelijke gegevens uit diverse bronnen.

download hier het document

Geplaatst in Algemeen.