Boeken

Op deze pagina staan diverse E-boeken die gedownload kunnen worden (epub formaat). Deze kunnen gelezen worden op een E-reader of op een tablet/mobiele telefoon.

Ook is het mogelijk deze bestanden op uw pc/laptop te lezen, download daarvoor het programma: Adobe Digital Editions
Het bestand moet dan worden opgeslagen als epub (kies voor opslaan als, selecteer: alle bestanden, en voeg dan de extentie epub er aan toe)

Klik op de plaatjes om de bestanden te downloaden.

 

Een analyse van de openbaring - Laurens Joosse

Omdat binnenkort het boek 'Een analyse van de Openbaring' wordt uitgegeven, is deze niet meer beschikbaar als gratis download via deze site.

Heeft u belangstelling voor een voorvertoning dan kunt u uw emailadres achterlaten via het contacformulier

lees verder

Dit boek bekijkt de diverse interpretaties:  historicisme, preterisme, futurisme en idealist.
Om  achter de juiste interpretatie te komen is er, wat de schrijver betreft, maar één juiste optie: ga naar de bron zelf, verdiep je in de tekst, en ga op zoek naar de hoofdthema’s, de structuren waarin deze verwerkt zijn, en de onderlinge verbanden - en houd daarbij je ogen goed open voor welke methode van verklaren de tekst zelf uiteindelijk suggereert.

Met andere woorden: Laat ‘verklaringen’ als zodanig even rusten en ga éérst de tekst zorgvuldig analyseren.

Na het bestuderen van dit document krijgt u een duidelijker inzicht over de structuur van de Openbaring en helpt het om dit boek beter te begrijpen.

 

Misvattingen over de eindtijd - Steve Wohlberg

Op geen enkel onderdeel van het Christendom bestaan méér verkeerde uitleggingen dan op het punt van profetieën. Helder en met Bijbelse nauwkeurigheid laat Misvattingen over de Eindtijd zien, dat er op dit moment enorme misvattingen de media overstromen. En dat geldt ook voor veel sensationele publicaties over de profetieën in onze tijd.

lees verder

Dit boek onderzoekt nauwkeurig de fijn uitgesponnen, maar verzonnen theorieën over de Geheime Opname, over de Zeven jaar van Benauwdheid, over de antichrist en over de moderne Joodse staat. Dit boek is geen nieuwigheid. Het is onderbouwd met beproefde leeropvattingen van veel van de meest beroemde geleerden binnen het Christendom. Dit boek laat de Bijbel voor zichzelf spreken over verleden, heden en toekomst.

Download het boek hier:

Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De weg naar Christus - Ellen G. White

De titel van dit boekje maakt duidelijk waarvoor het geschreven is: Het richt ons allen op Jezus, de Enige die in ieders noden kan voorzien. Hij leidt de voeten van de hulpelozen, benauwden en twijfelachtigen stap voor stap naar ‘het pad van werkelijke vrede’.

lees verder

Deze rust en vrede zijn alleen te verkrijgen door zich volkomen over te geven en te vertrouwen op de onwankelbare reddende genade en de vasthoudende kracht van de Vriend van zondaars. De liefdevolle Verlosser zegt tot elk oor: ‘Kom tot Mij.’ Zijn hart gaat vol liefde uit naar allen die van God zijn afgedwaald. Volg deze schreden naar Christus door diep in thema’s te bestuderen zoals ‘Berouw’, ‘Toewijding’, ‘Geloof en aanvaarding’, ‘Groeien in Christus’, ‘Het kennen van God’, etc.

Download het boek hier:  De weg naar Christus
Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

Het maakt wel uit wat je gelooft - Reinder Bruinsma

Van dit populaire boekje verscheen een aantal drukken. In een tiental hoofdstukken wordt in gemakkelijk leesbare stijl uiteengezet waar het in het adventisme om gaat.

lees verder

Het werd geschreven door dr. Reinder Bruinsma.
In 2016 is hier een Ebook versie van verschenen.

Download het Epub boek hier: het-maakt-wel-uit-wat-je-gelooft
Geschikt voor Ereader, Ipad, of Androïd

De dag die God schiep - Reinder Bruinsma

In den beginne schiep God de aarde. We vinden daar de indeling van dagen. Eén dag werd benoemd; de zevende dag, de sabbat. Wat is de betekenis van de sabbat? Hoe dacht Jezus over de sabbat? Waarom gingen mensen de zondag vieren? Welke dimensies heeft sabbatviering vandaag en in de toekomst?

lees verder

Originele uitgave 1988, uitgegeven als Ebook: april 2016

Download hier het epub boek,
geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring - Ingrid Wijngaarde

Door de invloed van het christendom is de zondag de algemeen aanvaarde rustdag. De Bijbel, de norm voor de christen, geeft echter geen enkele aanwijzing voor de zondagsrust. De enige dag die apart gezet als geheiligd en gezegend, is de zevende dag van de week, de zaterdag of de sabbat.

lees verder

De schrijfster van dit boek neemt u mee op reis langs vrijwel alle Bijbelteksten die van belang zijn voor een beter begrip van het doel en de betekenis van de zevende-dags sabbat.
In directe en eenvoudige taal, bespreekt ze de teksten; neemt ze de belangrijkste argumenten voor zondagviering onder de loep; presenteert ze inzicht in de geschiedenis en de feiten van de zondagsviering en geeft ze tips voor een praktische benadering van de christelijke sabbatviering.
Een boek dat u, voor wat betreft de Bijbelse rustdag, met beide benen terug op de grond zet!

Download hier het E-book Een sabbatsreis van Genesis naar Openbaring (of klik op het plaatje) - geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

De waarheid telt - Prof. Dr. Walter Veith

Nooit eerder is het geloof in het Woord van God zo ondermijnd als tegenwoordig. We leven in een eeuw van compromissen. In het belang van vrede en harmonie wordt de waarheid vaak opgeofferd. Er wordt beweerd dat alle religies gelijk zijn en dat ondanks de verschillen in leer en aanpak ze allemaal naar God leiden.

lees verder


Deze gedachte heeft geleid tot grotere samenwerking tussen godsdiensten, en binnen het christendom zelf worden de oude strijdpunten begraven! De waarheid van de Bijbel wordt getoetst in het licht van de vervulling van de profetieën en de grote archeologische ontdekkingen van onze tijd. Bovendien worden de profetieën van Daniël en de Openbaring betreffende onze tijd behandeld in het licht van de huidige situatie in de wereld. Wij geloven dat Gods waarheid uiteindelijk zal triomferen. Hij is absoluut betrouwbaar en de weg waarop Hij ons uitnodigt te gaan is het reizen waard.

Download hier het E-book (epub) De Waarheid Telt  - geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

Ongelooflijk ! - Rudy Dingjan

Dit boek geeft in korte hoofdstukjes van twee pagina’s weer waar liefde vandaan komt. Liefde blijkt tweedehands te zijn. En eigenlijk kan dat ook niet anders, want de mens is geschapen naar Gods evenbeeld en God is liefde. Die liefde kunnen we doorgeven.

lees verder

Rudy Dingjan brengt op heldere wijze naar voren dat de liefde van God komt. God is op ongelooflijke wijze op zoek naar de mens.

Het boek neemt ons mee op reis van Genesis tot en met Openbaring, om te ontdekken wie God nu eigenlijk is en waar hij voor staat. De conclusie is de titel van dit boek geworden: Ongelooflijk!

Uitgegeven door het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten in Nederland.

Het boek is te downloaden op http://www.ongelooflijk.info/

Patriarchen en profeten - Ellen White

In de reeks van vijf boeken, die Ellen White schreef over de geschiedenis van de mens vanaf de schepping van de wereld tot aan de herschepping in het leven hierna, is dit het eerste deel.
Ze beschrijft hierin de oorsprong van de zonde in de hemel, het verlossingsplan en hoe dit in het leven van de aartsvaders tot uitdrukking kwam. Het vertelt de geschiedenis van het Oude Testament tot en met koning David.

lees verder

Het is een boek vol met leringen voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. Ben u ontsteld over het kwaad dat in deze wereld op grove wijze heerst en vraagt u zich af waar die ellende vandaan komt? Hierop geeft dit boek een bijbels antwoord.

Download hier het E-book (epub) Patriarchen en Profeten

geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

Profeten en koningen - Ellen White

Dit boek, deel twee van de reeks van vijf boeken, van de conflictserie, begint waar het vorige boek ophoudt, n.l. bij de regering van koning Salomo en eindigt met de ballingschap en het herstel van een klein overblijfsel.

lees verder


Het geeft de lezer niet alleen een helder overzicht van een bewogen periode in de bijbelse geschiedenis, maar laat hem steeds de lessen die daaruit te halen zijn, zien die vandaag nog even belangrijk zijn.

Ellen White ziet de geschiedenis in de eerste plaats in het licht van een groot kosmisch gebeuren: de strijd tussen goed en kwaad - tussen God enerzijds en de satan aan de andere kant.
Zij probeert de geschiedenis van Gods volk te schilderen op de manier zoals Gods de gebeurtenissen ziet.

Download het Ebook  Profeten en Koningen

Van Jeruzalem tot Rome - Ellen White

De handelingen der apostelen die Lucas schreef, vormen het thema van dit grandioze boek. Maar met meer recht zou men eigenlijk kunnen spreken van de handelingen van God.

lees verder


Want het was niet in de eerste plaats aan de inspanningen van de apostelen te danken dat rond het jaar 62 al gezegd kon worden, dat het evangelie de hele toenmaals bekende wereld had bereikt ( Col. 1:23 ). Gegevens uit brieven van Paulus en andere apostelen worden gebruikt om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de kerk in de eerste eeuw van haar bestaan.

Download hier het E-book (epub) Van Jeruzalem naar Rome  

geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

Het grote conflict

Het grote Conflict maakt duidelijk dat onze persoonlijke vrijheden stap voor stap van ons weggenomen worden. Dit is een van de gevaarlijkste ontwikkelingen van onze tijd. Dit boek belicht de achtergronden van deze pogingen. Het grote Conflict geeft u een inzicht in de beslissende vraagstukken van deze tijd.

lees verder

Dit boek werpt een blik achter de coulissen van de wereldpolitiek. U zult schokkende onthullingen tegenkomen maar ook een uitzicht op een hoopvolle toekomst. Het grote Conflict werd in meer dan 45 talen vertaald en door miljoenen ernstige mensen gelezen. Het boek ( Deels geïllustreerd ) dat u nu in uw handen heeft is een van de belangrijkste boeken van de wereld.

Download hier het E-book (epub)  Het grote conflict

geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

De wens der eeuwen

De titel van het boek geeft aan dat Jezus Christus degene is in wie ieder verlangen verzadigd wordt. Het boek laat de liefde van God zien, zoals die geopenbaard is in Zijn Zoon. Jezus trok zijn discipelen aan door zijn aanwezigheid en zijn aantrekkelijk, goedhartig, geduldig en liefdevol karakter. Evenzo wil Hij nog steeds een ieder tot zich trekken. Dit boek is een middel daartoe.

lees verder

Dat de lezer Hem van aangezicht tot aangezicht mag zien, en van hart tot hart mag ervaren. Ellen White volgt Jezus in dit boek op eerbiedige afstand. Met groot gevoel en diepe devotie vertelt zij het verhaal van de vier evangelisten na. Op elke bladzijde wordt duidelijk dat zij voor zichzelf het antwoord heeft gevonden op de vraag wie Jezus was en is. Dit boek heeft sinds de eerste engels-talige uitgave in 1898 tientallen drukken beleefd in de oorspronkelijke taal en is vertaald in tientallen talen.

Download hier het E-book (epub)  De wens der eeuwen

geschikt voor Ereader, Ipad en Androïd

Of bestel het boek bij 'Bazuin te Sion'

Zin en onzin over dood en opstanding, hemel en hel

Een golf van occultisme overspoelt de wereld, waar veel mensen zich intensief mee bezig houden.Dit feit heeft de schrijver ertoe gebracht zijn standpunt te bepalen ten aanzien van de vragen over een leven na de dood. Daarbij is het zijn wens, een bijbels antwoord te geven lees verder

en veelvuldig verkeerd begrepen passages in de Heilige Schrift begrijpelijk te maken. Maar voor alles toont Martino Tomasi overduidelijk aan, dat er hoop is.