Nieuw boek: De toekomst van Israël in profetisch perspectief

Door de eeuwen heen heeft Israël een belangrijke rol gespeeld in de wereldgeschiedenis en ook in de christelijke theologie.

Israël heeft vele ups-and-downs van grote zegeningen en grote nood en herhaalde tegenslagen ervaren. Ze werden in gevangenschap meegenomen om de les te leren van het vertrouwen op de God van hun vaderen, en de Here God is zeer genadig voor hen geweest door hen weer terug te brengen in het Beloofde Land.
Israël is betrokken geweest bij heel veel oorlogen. Toch heeft God dikwijls voor hen gevochten en zij hebben machtige natiën overwonnen.
In verschillende perioden van hun geschiedenis is Israël welvarend, sterk en machtig geweest; een natie gevreesd door de omringende volkeren. God koos Israël als Zijn speciaal uitverkoren volk en Hij heeft allerlei machtige en wonderbaarlijke daden gedaan voor Zijn volk. Hij heeft hun veel grootse beloften gegeven, waarvan de vervulling echter wel op voorwaarde van gehoorzaamheid berustte.
Over het algemeen is het verslag van de geschiedenis van Israël nogal triest geweest, met oordelen en straffen. Vaak werden ze geregeerd door andere naties. Maar toch heeft Israël het tot op de dag van vandaag overleefd.
Israël’s toekomst is voor velen een heet hangijzer. Zal Israël opnieuw gevestigd worden als een machtige, heilige natie? Welke toekomstige rol zal het Joodse volk gaan vervullen? Wat is de betekenis van de profetieën over Israël’s herstel in het beloofde land?

Pastor Voerman bespreekt deze vragen aan de hand van wat Jezus, Johannes de Doper en de apostelen hebben geleerd en wat de profeten vanouds hebben verklaard. Alle stukjes worden zorgvuldig bij elkaar gepast en een prachtig, consistent beeld wordt getoond van Gods onberouwelijke bedoeling met Zijn uitverkoren volk. Voermans heldere beschrijving van dit urgente thema is verrassend. Voor allen die Gods Woord waarderen, is dit boek een heilzame studie over de rol van Gods volk en het herstel van Israël onder het Nieuwe Verbond.

Dit boek is te bestellen via https://corona-bijbel.nl

Lees hier meer over gezondheid

Gezondheid video’s

8 gezondheidsprincipes Bekijk de volgende korte video’s om te weten wat u zelf kunt doen voor een optimale gezondheid! Voeding gerelateerde ziektes komen steeds vaker voor: van glutenintolerantie tot melkallergie, van diabetes tot aderverkalking. We weten allemaal dat voeding onze gezondheid beïnvloedt. Ons lichaam wordt opgebouwd en afgebroken door wat wij naar binnen werken. Maar wat is precies gezonde voeding? De simpele basisprincipes, en meer, vind je hier. Het originele dieet bestond uit fruit, groenten, granen, en noten.

Gezondheid

Bekijk hier de brochure over het New Start programma Boeken en artikelen over gezondheid kunt u vinden op bijbelwijzer.nl             Boeken en diverse artikelen over gezondheid kunt u vinden op  http://bijbelwijzer.nl  

Lees hier alles over de staat van de doden

Wat gebeurt er als je sterft?

Er zijn zovele onbeantwoorde vragen betreffende de dood. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer iemand sterft? Is het de hemel? Of de hel? Of houdt alles op en blijft er niets…

Ebook Dood en opstanding, hemel en hel

Een interessant boek voor deze tijd, waarbij veel mensen op zoek zijn naar antwoorden over dood, opstanding, hemel en hel en zich vaak laten leiden door spirituele ervaringen en via…

Als het je tijd is, wat dan ?

Waar ook ter wereld, het leven heeft een begin en een einde. We kunnen de verschijnselen van leven en dood waarnemen, maar beide zijn en blijven in diepste wezen een…

Is mijn ziel onsterfelijk?

De leer van de “onsterfelijke ziel” is in de Bijbel niet te vinden In de Bijbel wordt het woord onsterfelijk maar één keer gebruikt. Het woord onsterfelijkheid wordt vijf keer…

Het vuur van de Hel… wat zegt de bijbel?

Het Vuur van de hel: een verdraaide waarheid rechtgezet Op dit soort vragen is een grondig Bijbels antwoord nodig. De meningsverschillen rond dit onderwerp mogen ons niet afschrikken. We moeten…

Dodelijke misleiding

Bestaan geesten echt? Veel mensen proberen geestesverschijningen te verklaren, door ze volledig toe te schrijven aan bedrog en goocheltrucs door het medium. Het is waar, dat allerlei trucages worden uitgegeven…

De geschiedenis van de dood

De Eerste Grote Misleiding in de Geschiedenis De slang sprak: “U zult zeker niet sterven” Direct in het begin van de geschiedenis van de mensheid, begon de satan met zijn…

Wat Jezus leerde over de dood

Lazarus van Bethanië (Johannes 11) Lazarus van Bethanië was een van de standvastigste discipelen van Christus. Zijn geloof was vanaf zijn eerste ontmoeting met Jezus sterk. Hij had een diepe…

Wat zegt de Bijbel over de dood?

1. Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? “Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de…

meer onderwerpen over de dood

Op de site ‘Er staat geschreven’ kunt  u meer informatie vinden over het onderwerp de dood. Een overzicht van alle onderwerpen over de dood is als pdf file te downloaden….

Mythes over de hel

De hel! Het is een heet hangijzer voor mensen, die er tenminste over nadenken. Maar de meesten doen dat niet. De morele mislukkingen van beroemdheden, voetbalwedstrijden en wat er in…

Kunnen doden spreken?

Bent u een auto of een computer? “Dat is flauw,” zegt u. “Geen van beide. Ik ben een mens.” Zeker, maar laten wij toch eens verder op de vraag ingaan….

Lees hier alles over de eindtijd en de wederkomst

Geschiedkundig panorama

Een helder en uitvoerig verslag over de toekomstverwachting, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: Welke macht is de kleine hoorn uit Daniël 8:8,9, is dit het heidens en geestelijk…

Wanneer vindt de opname plaats?

Over de wel of niet geheime opname zijn veel vragen en verschillende inzichten. Komt Christus terug naar deze aarde, gaan we naar de hemel,  en wanneer zal dat zijn? Pastor…

Het beste moet nog komen

Het nieuwe Jeruzalem Deze powerpoint presentatie laat zien wat ons te wachten staat na de wederkomst van Jezus. klik op het plaatje om de pp te starten.

Tekenen die je niet kunt negeren

De wederkomst van Jezus Powerpointpresentatie De Bijbel vertelt niet alleen over de toekomst. Ze leert ons ook zien wanneer de voorspelling nabij is. Ze helpt ons: De toekomst onbevreesd tegemoet…

Verwachtingen van christenen in de eindtijd

Verwachtingen van christenen in de eindtijd (klik op het plaatje om de video te bekijken) De meeste christenen kijken uit naar een nieuwe hemel en aarde waar geen ellende en…

De wederkomst van Christus

DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE HOOP DER EEUWEN Eén der meest plechtige en ernstige waarheden in de Bijbel is de toekomst en de verschijning van Jezus Christus in heerlijkheid. Met…

Lees hier alles over de sabbat en de wet

vraag en antwoord over de sabbat

Moeten we de zondag niet houden ter ere van de opstanding? Het is waar, dat Jezus is opgestaan op de eerste dag van de week. Maar in de Bijbel is…

Christenen en de sabbat als rustdag

Voor de meeste christenen is zondag de rustdag. Toch zijn er wereldwijd miljoenen gelovigen die niet de zondag maar de sabbat als rustdag houden. En hun aantal groeit met duizenden…

Waarom op zaterdag naar de kerk?

Op zaterdag naar de kerk? Is dat niet op de “verkeerde” dag? Dit is de reactie van velen die de traditionele zondag als rustdag vanzelfsprekend vinden. Gods Woord Omdat de…

De sabbat in de profetieën

Terug naar de Sabbat Inleiding Bijna de hele christelijke wereld eerbiedigt de zondag. Wist God, dat deze poging om Zijn heilige Sabbat te veranderen zou plaatsvinden?       “ Woorden tegen…

Sabbat en de feesten

Terug naar de Sabbat Feestdagen en Sabbat | Zijn ze nog steeds nodig? Hoeveel geboden zijn vervat in de Tien Geboden? Klinkt dat als een domme vraag? Bedenk dan, dat…

Sabbat is een heilige dag

Terug naar de Sabbat Houdt de Sabbat speciaal– 12 Bijbelse gedachten 1. De Sabbat is een dag om ons scheppend werken, ons werken met de schepping, te onderbreken. We nemen…

Doel van de Sabbat

Terug naar de Sabbat “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte Hij…

De geschiedenis van de sabbat

Terug naar de Sabbat Aangeprezen door de rust en de zegen van de Schepper, werd de Sabbat door Adam, tijdens zijn periode van onschuld, in de heilige Hof van Eden…

Welke dag is de sabbat?

Terug naar de Sabbat Hoe weet ik of de Zaterdag wel de échte sabbat is? “Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gedaan had, voltooid had, rustte…

De wet aan het kruis genageld?

De wet aan het kruis genageld? — Deze uitdrukking wordt nogal eens gebruikt. Wat bedoelt men daarmee? Een andere uitdrukking met de zelfde strekking is dat de wet is vervuld…

Nieuwe serie: Bijbelse profetieeën onthuld

De chaos in de wereld wordt steeds groter, er is veel politieke verwarring, een wereldwijde pandemie doet de ronde. Steeds meer mensen hebben vragen over wat er aan de hand is en wat er nog gaat komen.  AWR (The Adventist World Radio) start vanaf zaterdag 13 maart de 14-delige, Nederlands ondertitelde serie: ‘Bijbelse Profetieën Onthuld ’.
Veertien achtereen volgende weken wordt er een nieuwe aflevering geplaatst. Waarin de vragen die belangrijk zijn voor deze tijd, en over hoe we hoop kunnen hebben voor de toekomst, worden behandeld. 

Ga naar de pagina voor meer informatie en om alle afleveringen te bekijken.

Geschiedkundig panorama

Een helder en uitvoerig verslag over de toekomstverwachting, waarbij de volgende onderwerpen uitgelegd worden:

Welke macht is de kleine hoorn uit Daniël 8:8,9, is dit het heidens en geestelijk Rome,  of is het de heerschappij van Antiochus Epiphanes?
De Hemelse tempel;
Het Hemels gericht;
Onwaarachtige eredienst;
Antiochus Epiphanes;
Grote Verzoendag;
Volledig herstel;
Geheime opname?
Verschillende bestemming?

Er is slecht één weg van behoud en er is geen sprake van herkansing.

download hier het boekje van 36 bladzijde

Toekomstperspectief

EEN HOOPVOLLE TOEKOMST

De droom van koning Nebukadnessar (ca. 600 jaar voor Christus), laat ons een hoopvolle toekomst zien. Misschien denk je… So what? Wat heeft een droom van een allang overleden koning mij te zeggen?

Het bijzondere van deze droom is dat door de eeuwen heen, tot nu toe zo’n 90% ervan al is uitgekomen. De geschiedenisboeken en archeologische vondsten bevestigen dat deze droom niet zomaar een droom was. De laatste 10% van de droom gaat over het hier en nu en over wat ons nog te wachten staat…

We leven in een wereld vol geweld, natuurrampen, oorlogen en heel recent de wereldwijde Corona-epidemie met alle gevolgen van dien. Velen vragen zich af: is er nog een toekomst? Ondanks dat er een einde aan het bestaan van deze wereld zal komen is het antwoord volmondig: jazeker!

God geeft uitzicht op een veelbelovende toekomst.
Door dit droombeeld aan Nebukadnessar, dat ook voor ons actueel is, tilt God als het ware een gordijn op naar de toekomst om Zijn plan aan ons bekend te maken.

In dit artikel vind je de uitleg en betekenis van de droom met steekhoudende historische feiten. Hiermee worden Bijbelse bakens aangereikt die je vertrouwen in de Schepper van hemel en aarde zullen vergroten.

Lees hier het artikel

Wonderprofeten Elia en Elisa

Deel 1 – De wonderprofeten Elia en Elisa

Elia en Elisa (haal ze niet door elkaar) zijn profeten in het tien stammen rijk van Israël. Zij volgen elkaar op. Geen van beiden hebben een eigen Bijbelboek dat hun naam draagt, daardoor lijkt het dat zij niet belangrijk zijn. Het is pas als wij ze nauwkeurig lezen, dat wij hun belangrijkheid voor zowel hun tijd als de onze zien.
Het oude testament sluit met de profetie dat Elia weer zal komen vóór dat de geduchte dag des Heren komt. Volgens Jezus ging deze profetie in vervulling in het leven en de verkondiging van Johannes de Doper. Als dat zo was voor de eerste komst van de Messias, dan mogen wij ook een soortgelijke profeet verwachten voor Zijn tweede komst, wanneer de geschiedenis van deze wereld wordt afgesloten. Wij moeten dan ook een kerk zoeken, die die boodschap van Elia in onze tijd verkondigt.
Het is daarom belangrijk om het leven en hun wonderen in zowel het licht van de profetieën alsook van het evangelie te bestuderen.

Elia en de droogte van drie en een half jaar

Toe zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gileat tot Achab: Zowaar de Here, de God van Israël leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 1Kon. 17:1.
De geschiedenis speelt zich af onder de regering van Achab. Hij was getrouwd met de heidense prinses Izebel, die de Baäl en de Astarte dienst in Israël groot maakte. Zowel Baäl als Astarte waren afgoden van de vruchtbaarheids cultus. Men geloofde als men aan deze afgoden offerde dat het gewas op het veld veel zou opbrengen, dat het vee geen misdracht zou hebben en dat de regen op tijd de grond zou bevochtigen. Wat Elia in wezen zegt tegen koning Achab is: de God die ik dien, geeft vruchtbaarheid en regen, en noch Baäl noch Astarte kunnen jullie helpen. Dit hele verhaal staat daarom in het teken van de grote strijd tussen de Schepper en de tegenstander en zijn aanhangers. Het gevolg van zijn uitspraak, is direct geloofsvervolging. Vanaf deze uitspraak, tot het moment dat hij komt om te zeggen dat het weer gaat regenen, verkeert hij in de woestijn.

De beek Krith

In de bijbel zien wij vaak dat als een profeet een impopulaire boodschap bracht, dat hij vervolgd werd of gedood. Ook hier is er direct vervolging, maar God heeft voor hem een plaats bereid in de wildernis en Hij voedt hem daar, tot het water van de beek opdroogt. Zijn voedsel bestaat uit brood en vlees, wat hem door de raven gebracht wordt.
De God die een volk van meer dan een miljoen mensen met manna kan voeden en die water voor hen uit de rots kan laten vloeien, kan Die geen water voor hem vinden in deze woestijn, als de beek droog valt?
Wij zien hier dat God iedere keer opnieuw een andere oplossing geeft voor een probleem, Hij herhaalt niet dezelfde dingen. In ieder van Zijn wonderen ligt ook een onderwijzing voor ons die de bijbel lezen in het licht van het evangelie. Ook zijn die wonderen vaak profetisch en zien zij op de tijd van het einde. Laten wij zo ook naar de ervaring van Elia aan de beek Krith kijken en zien waar dat ons brengt.
Elia staat hier aan het begin van een droogte die twaalf honderd zestig dagen zou duren. Volgens de bijbelprofetie zou er een tijd komen van drie en een half jaar of twee en veertig maanden of twaalf honderd zestig dagen dat het woord van God zeer schaars zou zijn (Openbaring 11). In de profetische tijdrekening staat een dag voor een jaar. Waar de tijd in het type (de tijd van Elia) gerekend wordt in letterlijke dagen, daar verwijst hij profetisch naar de Nieuw Testamentische tijd, waar de ware kerk van Jezus twaalf honderd zestig jaar verdrukt zou worden door de staatskerk van die tijd.
Als wij terug gaan naar de beek Krith, dan zie wij dat aan het begin van de droogte er nog wel wat water is, het water droogt langzaam op. Zo was het ook tijdens de twaalf honderd zestig jaar van de grote vervolging, de kennis van het evangelie verdween geleidelijk uit de kerk. De Waldenzen o.a. waren nog wel deel van de kerk maar leefden geïsoleerd in de bergen van Italië en Frankrijk. Zo ook Elia, hij leeft nog wel in Israël, maar in een verborgen plaats. Hij wordt daar gevoed door God, die hem verzorgt met brood en vlees, wat hem door de raven wordt gebracht. Wat is de geestelijke uitleg daarvan? Het brood is in de profetie, altijd een verwijzing naar het lichaam van Christus (Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald), maar het wordt hier door de raven (onreine dieren) gebracht. Dat weinige van het evangelie wat in de kerk nog gebracht werd, werd gebracht door een priesterklasse die zelf dat evangelie nauwelijks nog kende of geloofde. De uitleg van wat dat vlees nu precies betekent is wat moeilijker. In het Oude Testament met name zien wij dat als er verzoening tussen twee partijen moest worden gedaan, dat er een vredeoffer werd geslacht (Zie ook de verloren zoon). Dit vlees werd niet op een altaar verbrandt, voor God, maar door beide partijen opgegeten. Zo ook hier met de profeet, die hier dient als een beeld van de Christelijke kerk, in de tijd van de grote vervolging. God wil zich altijd verzoenen met de mens, als hij dat maar toestaat.
Hoelang hij daar heeft geleefd weten wij niet, maar er komt een tijd, dat het water opdroogt. God geeft hem op dat moment bevel uit Israël te vertrekken naar het buitenland. Zo is het ook gegaan tijdens de antitypische grote vervolging van de middeleeuwen, toen er geen evangelieverkondiging binnen de kerk meer mogelijk was, scheidden de gelovigen zich af van de vervolgende kerk van Rome.
Wat er met Elia gebeurt in het buitenland, gaan wij in een volgend stukje bekijken, ook dat is boordevol met profetische vergezichten.

Piet Westein.

Christenen en de sabbat als rustdag

Voor de meeste christenen is zondag de rustdag. Toch zijn er wereldwijd miljoenen gelovigen die niet de zondag maar de sabbat als rustdag houden. En hun aantal groeit met duizenden per dag. Wat beweegt deze christenen tot die keuze?

Het antwoord op deze vraag heeft alles te maken met de relatie tussen de mens en zijn Schepper. Uit het scheppingsverhaal weten we dat alles wat God gemaakt had “zeer goed” was. Het kroonstuk van zijn schepping was de mens, die hij schiep naar “zijn evenbeeld”. De Bijbel zegt dat “God is liefde”(1 Joh.4:16). Vanzelfsprekend zijn wij niet identiek aan God, maar we lijken op hem. Hij heeft in ons eigenschappen en vermogens gelegd waardoor we een bewuste en gewilde relatie met hem kunnen hebben.

Als beelddragers van God berust onze relatie met hem op wederzijdse liefde. Maar hoe kunnen wij nu onze liefde voor God het beste in de praktijk laten blijken? Als hij het ons niet verteld had, zouden we er alleen maar naar kunnen gissen. Maar gelukkig heeft God ons zijn ‘verlanglijstje’ gegeven. Als we hem oprecht liefhebben, zullen we geen andere goden nalopen. Ook zullen we ons niet in aanbidding neerbuigen voor allerlei beelden. Vanzelfsprekend zullen we ook zijn heilige naam met gepaste eerbied gebruiken. Verder is het zijn wens dat wij elke week zullen stilstaan bij het feit dat hij zijn schepping in zes dagen heeft voltooid en voor ons de zevende dag als rustdag apart heeft gezet: “Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag…. die gewijd is aan de Heer uw God; dan mag u niet werken…” (Exodus 20:8-11). Als wij Gods liefde willen beantwoorden, zullen we ons aan deze vier regels houden. Als wij ook liefde aan onze naaste willen betonen, hebben we daarvoor de andere zes geboden als richtlijn. Onze liefde ten opzichte van God wordt dus zichtbaar in het houden van zijn Tien Geboden.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is de relatie tussen God en de mens gefundeerd in de liefde. God is liefde én hij is onveranderlijk (Jak.1:17). Maar de mens is vaak wispelturig. Zo zien we dat de Heer ons van tijd tot tijd weer aan dat fundamentele beginsel moet herinneren. Ten tijde van het Oude Testament was de boodschap van Mozes aan het volk Israël: “Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten” (Deut.6:5). Ten opzichte van de medemens mochten ze geen haat hebben of wrok koesteren: “Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer” (Lev.19:18). Ook in het Nieuwe Testament leert onze Heer dat liefde tot God tot uitdrukking komt in het houden van zijn geboden. Hij wijst de Farizeeën erop dat Mozes het “grote en eerste gebod” en “het tweede daaraan gelijk” van God heeft ontvangen (Mat.22:34-40). De apostel Johannes had goed begrepen dat de relatie tussen God en de mens bestaat uit liefde van Gods kant en wederliefde van onze kant: “God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem…. Wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft liefgehad ” (1 Joh.4:16,19). Door de eeuwen heen is de liefde van God voor ons, en onze wederliefde tot hem, de basis geweest van de relatie tussen de Schepper en zijn “evenbeeld”.

In de hemel wordt God geëerd en geprezen voor zijn liefde en scheppingsmacht. In de Openbaring lezen we dat Johannes in geestvervoering werd meegevoerd naar de hemelse troonzaal. Daar hoort en ziet hij hoe de wezens die rondom de troon van God staan hem “lof, eer en dank” brengen voor de verlossing van zondaren door het bloed van het Lam (Openb.5: 8-10). Onder hen bevinden zich de “vierentwintig oudsten”. Zij prijzen God omdat hij alles geschapen heeft: “U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is” (Openb.4:10-11). De eer en aanbidding die God in de hemel ontvangt, komen hem als Schepper ook toe hier op aarde.

God richt een oproep tot zijn schepselen op aarde om zich aan te sluiten bij de lofprijzing van de hemelbewoners. Kort voordat de grote strijd tussen goed en kwaad haar einde nadert, richt God nog éénmaal een oproep tot deze wereld om hem als Schepper te erkennen. Johannes ziet dit in een van zijn visioenen: “Toen zag ik opnieuw een engel, die hoog in de lucht vloog… Luid riep hij: Heb ontzag voor God en geef hem eer… Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft” (Openb.14:7). De boodschap van deze engel is een directe verwijzing naar het scheppingsverhaal uit Genesis. Het is tevens een indirecte verwijzing naar het vierde gebod.

Waarom miljoenen christenen de sabbat als rustdag houden? Zij realiseren zich dat onze liefde tot God niet volledig tot zijn recht kan komen als we ons slechts houden aan negen van de tien geboden. Ook het vierde gebod hoort erbij. Ten eerste erkennen zij door het vieren van de sabbat openlijk het gezag van God als Schepper van hemel en aarde. Ten tweede, wie zegt dat hij God liefheeft, moet zich aan zijn geboden houden. Eén van die geboden is het sabbatsgebod. Om deze twee redenen hebben al deze christenen gekozen voor de sabbat als rustdag. In die keuze weten zij zich bevestigd door de oproep van de engel uit Openbaring 14:7. Sabbatvieren is daarom voor miljoenen christenen een teken van hun eerbied voor en liefde tot God, de Schepper van hemel en aarde.

Laurens Joosse, december 2018